Wet & regelgeving

De wereld van wet- en regelgeving verandert snel en continu. Om als ondernemer up-to-date te blijven, is kennis over wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht onmisbaar. MKB-Personeel zet de belangrijkste wet- en regelgeving voorjouu op een rij en past deze toe binnen jouw organisatie. Wij geven advies en passen dit toe binnen jouw organisatie.

Hierbij kunt u denken aan de:

Wet Werk en Zekerheid
De regels voor werk, ontslag en WW zijn veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) vallen o.a. de regels voor tijdelijke contracten, de ketenbepaling en het ontslagrecht.

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)
De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Het nieuwe systeem gaat ervan uit dat opdrachtgevers en zzp’ers kunnen gaan werken met vooraf door de Belastingdienst beoordeelde (voorbeeld)overeenkomsten van opdracht.

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. MKB-Personeel ondersteunt bij het plaatsen van een medewerker met een arbeidsbeperking en het regelen van subsidie wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt.


Meer weten? Neem contact op

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

MKB Personeel
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam


0345 - 72 74 00
info@mkb-personeel.nl

MKB Personeel

Ontzorging

Deskundig

Meerwaarde

Objectief

Vragen?

0345 – 72 74 00
info@mkb-personeel.nl
KvK: 11042029