Doorstroom

Prestatie en Motivatie


Een medewerkertevredenheidsonderzoek toont aan wat medewerkers verwachten van hun werk en werkgever, je ontdekt hun drijfveren en je achterhaalt hoe het staat met de betrokkenheid van de medewerkers bij jouw organisatie.

De onderstaande werkzaamheden kunnen hier onder vallen:
Medewerkertevredenheidonderzoek
 • Uitvoeren van het onderzoek
 • Inventarisatie van de resultaten
 • Implementatie van de resultaten

Productiviteit medewerkers
 • Onderzoeken productiviteit
 • Inventarisatie resultaten
 • Implementatie resultaten
 • Functioneren en beoordelen

Functionerings- beoordelingsgesprekken


Om een goed functionerings- of beoordelingsgesprek te voeren, is het belangrijk dat er een basis ligt, namelijk een functiebeschrijving. Hierin staat omschreven wat de inhoud van de functie is en welke competenties/eisen
 daarbij horen. Wij stellen deze functiebeschrijving op. Daarnaast is het mogelijk dat wij de gesprekken met
 medewerkers voeren.

De onderstaande werkzaamheden kunnen hier onder vallen:
 • Ondersteunen / uitvoeren van de gesprekken
 • Uitwerken van de gesprekken
 • Advies bij en overleg over functioneren werknemers

Functiebeschrijvingen
• Opstellen functiebeschrijvingen

Opleiding en Ontwikkeling


Om ervoor te zorgen dat medewerkers up-to-date kennis hebben en verder komen in hun werk, denken wij mee over de opleiding en ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door een toolbox, het opstellen van een scholingsplan, adviseren over subsidiemogelijkheden, opstellen van studieovereenkomsten, loopbaanadvies en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).  Ook organiseren wij o.a. de volgende trainingen op maat: klantgericht handelen, effectief communiceren, timemanagement en leiderschap & team coaching.

De onderstaande werkzaamheden kunnen hier onder vallen:
Opleiding
 • Adviseren over en organiseren van een toolbox
 • Opstellen van een scholingsplan
 • Adviseren over subsidiemogelijkheden
 • Opstellen studieovereenkomst en bewaken uitvoering afspraken
 • Vastleggen van diploma’s en certificaten van werknemers
 • Het signaleren van het verlopen van de geldigheid van diploma’s of certificaten

Ontwikkeling
 • Loopbaanadvies
 • Opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
 • Opstellen van een competentieprofiel

Training
Organiseren van trainingen op maat:
 • Praktisch leiding geven op de werkvloer
 • Efficiënt werken op de werkvloer
 • Veilig werken op de werkvloer
 • Hoe voer je goede functioneringsgesprekken?
 • Etc.

Ziekte, Verzuim en Re-integratie


Wij ondersteunen van verzuimregistratie tot het begeleiden van een zieke medewerker (casemanagement).
 In dit traject onderhouden wij ook alle contacten met een bedrijfsarts, UWV en andere instanties.

De onderstaande werkzaamheden kunnen hier onder vallen:
Verzuim
 • Opstellen van een ziekteverzuimprotocol
 • Analyse maken van het verzuim
 • Adviseren over een verzuimverzekering
 • Registratie van bedrijfs-en werknemersgegevens bij de verzuimverzekeraar en arbodienstverlener
 • Doorgeven van ziek- en herstelmeldingen
 • Signaleren van contactmomenten met de verzuimende werknemer
 • Opbouwen ziekteverzuimdossier

Begeleiding re-integratie
 • Adviseren en overleggen over te nemen stappen in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie
 • Bewaken van de uitvoering van de re-integratie afspraken
 • Informatie van en advies vragen aan de bedrijfsarts
 • Opstellen van een (concept) plan van aanpak en eventuele bijstellingen
 • Bijstellen van plan van aanpak (1x in de 6 weken)
 • Opstellen van concept eerstejaarsevaluatie in week 52
 • Verzorgen meldingen bij UWV, o.a. 42ste week melding
 • Aanvragen van uitkering bij UWV, zoals WAZO of Ziektewetuitkering
 • Doorgeven van wijziging in arbeidsongeschiktheid aan UWV

Re-integratiebureau
• Inzet coaching waarbij de volgende onderdelen ingezet (kunnen) worden:
   - Aandacht voor zelfkennis, zelfvertrouwen en motivatie
   - Inzicht in je aanbod: wat wil en kun je? Wat zijn je unieke talenten?
   - Inzicht in de vraag: waar liggen kansen hoe de arbeidsmarkt te benaderen?
•  Hoe bewerk je de markt en via welke zoekkanalen?
   - Actieve jobsearch
   - Jobhunting
•  Hoe solliciteer en presenteer je je in netwerken en bij werkgevers?
   - Advies op het gebied van sollicteren, netwerken, social media en persoonlijke presentatie
   - Opstellen van CV op maat
•  Rapportage, dossieropbouw en verslaglegging

Risico-inventarisatie en –evaluatie


De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een RI&E.

De onderstaande werkzaamheden kunnen hier onder vallen:
 • Het inventariseren van de risico’s
 • Het adviseren over maatregelen
 • Het opstellen van een Plan van aanpak

Loopbaancoaching


Loopbaancoaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet bij werknemers. Dit is gericht op de wenselijke en duurzame veranderingen die de loopbaan van de werknemers bevordert. Als loopbaancoach ondersteunen wij jouw medewerkers in hun ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Hoofdzaak is dat het draait om de medewerker als persoon en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

De onderstaande werkzaamheden kunnen hier onder vallen:
 • Gesprekken voeren met werknemers over de huidige situatie en de gewenste situatie
 • Persoonlijkheidsvragenlijst en competentie- en interessestesten
 • Een passend en realistisch plan van aanpak opstellen
 • Regelmatig reflecteren op de gestelde doelen

Strategische vraagstukken


Strategisch personeelsbeleid is belangrijk om alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op te laten staan. Verkeert jouw organisatie in zwaar weer? Of gaat het juist zo goed dat de organisatie groeit? Wij kunnen jou
 begeleiden bij een reorganisatie, zowel bij krimp als groei. Ook denken wij mee in het bepalen van de (nieuwe) koers


Meer weten? Neem contact op?

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

MKB Personeel
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam


0345 - 72 74 00
info@mkb-personeel.nl

MKB Personeel

Ontzorging

Deskundig

Meerwaarde

Objectief

Vragen?

0345 – 72 74 00
info@mkb-personeel.nl
KvK: 11042029