• home
  • Actueel
  • Wijzigingen transitievergoeding: dit moet je weten

Wijzigingen transitievergoeding: dit moet je weten

Iedereen die buiten zijn schuld ontslag krijgt, heeft straks wettelijk recht op een transitievergoeding. Dat geldt nu pas na twee jaar werken, maar het nieuwe kabinet wil dit mogelijk maken vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Wel gaat de opbouw omlaag vanaf 10 jaar in dienst. Dat kan tot een kwart minder ontslagvergoeding betekenen.

Wijzigingen transitievergoeding


De wijzigingen kunnen in sommige gevallen best groot zijn, vooral bij ontslag van werknemers rond de vijftig jaar met een langdurig dienstverband. Omdat voor de meeste maatregelen nieuwe wetgeving nodig is, zullen de wijzigingen waarschijnlijk pas na 2018 ingaan:

  1. Werknemers krijgen direct recht op transitievergoeding en niet pas na een dienstverband van twee jaar.
  2. De opbouw van de transitievergoeding wordt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Werknemers die een dienstverband van 10 jaar of langer hebben, krijgen geen hogere opbouw meer.
  3. Er komt weer een overgangsregeling voor 50-plussers, maar het is nog onduidelijk hoe die regeling wordt vormgegeven.
  4. Kleine werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het stoppen van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid,krijgen hiervoor compensatie.
  5. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, kunnen cao-partijen een afwijkende regeling afspreken.
  6. De mogelijkheid om scholingskosten te verrekenen met de transitievergoeding wordt ruimer.
  7. Kleine werkgeversdie de transitievergoeding niet kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de overbruggingsregeling. Ze hoeven dan de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee te tellen. Deze overbruggingsregeling voor kleine werkgevers wordt vereenvoudigd en verruimd.
  8. Er komt geld beschikbaar voor compensatie van de transitievergoedingen wanneer een kleine werkgever zijn bedrijf stopt wegens pensionering of ziekte.

Gevolgen bij ontslag


De gevolgen voor werkgevers, hangen af van de samenstelling van het personeelsbestand (leeftijdsopbouw en duur van de dienstverbanden). De groei van de transitievergoeding bij langduriger dienstverbanden neemt af, maar er blijft wel een overgangsregeling voor oudere werknemers. Verder kunnen kosten toenemen bij ontslag binnen twee jaar na de aanvang van.

(Personeelsnet, 2017)