Wijzigingen Arbowet voor MKB werkgevers

Door de gewijzigde Arbowet in juli 2017 moeten organisaties actie ondernemen om ervoor te zorgen dat zij nog aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Dat kan voor kleinere organisaties een probleem zijn, omdat ze geen interne arboprofessional hebben en de werkgever tevens de rol van preventiemedewerker heeft. Een aantal belangenverenigingen voor werkgevers, hebben een brochure (pdf) uitgebracht over de wijzigingen. Het is verstandig om deze brochure als MKB werkgever door te lezen.

Voor 1 juli 2018 beschikken over basiscontract


De nieuwe regels in de Arbowet hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Die moet nauwer gaan samenwerken met de arbodienst en bedrijfsarts. Ook moeten organisaties uiterlijk per 1 juli 2018 beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Dat basiscontract moet aan een aantal eisen voldoen. Er moet onder meer in staan hoe het overleg tussen preventiemedewerker en de arbodienstverlening is geregeld.

Gewijzigde Arbowet ook gevolgen voor OR en PVT


Ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft de gewijzigde Arbowet gevolgen. Zo krijgen zij instemmingsrecht over de persoon die preventiemedewerker wordt en over diens positie in de organisatie. Daarnaast moet de werkgever het nieuwe contract met de arbodienstverlener voorleggen aan de OR. Op de keuze voor het onderbrengen van de arbozorg bij een arbodienst of zelf regelen via een bedrijfsarts, heeft de OR zelfs overeenstemmingsrecht.

(Rendement, 2017)