Wetswijzigingen voor personeel

Werkgevers moeten voor hun personeel rekening houden met enkele wetswijzigingen en regels per 1 juli 2019. De belangrijkste maatregel is de extra verhoging van het minimumloon voor jonge werknemers.

Er zijn op dit moment diverse dossiers die spelen, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hier schreven wij eerder een nieuwsbericht over: De WAB; de gevolgen voor jouw organisatie. Maar ook de regels voor zzp’ers, de werkgeversplichten bij ziekte en re-integratie, het functioneren van UWV en het veelbesproken pensioenakkoord zijn actuele onderwerpen. Het verschil is dat deze niet leiden tot wetswijzigingen per 1 juli 2019. Maar per 2020 krijgen organisaties hier wel mee te maken.

Wetswijziging per 1 juli 2019


Als werkgever moet je vanaf 1 juli 2019 rekening houden met het wettelijk minimumloon voor jonge werknemers. Dit stijgt extra. Het is belangrijk om als werkgever rekening te houden met de onderstaande wijzigingen:
Werknemers van 21 jaar krijgen recht op het volledige wettelijke minimumloon voor volwassenen. Nu
moeten werknemers nog minimaal 22 jaar zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te ontvangen. Ook voor 18-, 19- en 20-jarige werknemers gaat het minimum(jeugd)loon harder omhoog per 1 juli. Werknemers die in dienst zijn in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn uitgezonderd van de extra verhoging.
Naast de extra verhoging van het minimumloon voor jonge werknemers is er ook nog de reguliere
verhoging van het minimumloon op basis van de gemiddelde loonstijging in de cao’s. Per 1 juli hebben fulltime werknemers recht op minimaal € 1.635,60 per maand.
Werknemers kunnen mini-pensioenen (van minder dan € 2 bruto per jaar) niet meer laten afkopen. Alle
mini-pensioenen vervallen. De overgangsregeling voor mini-pensioenen uit 2017 en 2018 loopt af.
Wettelijke vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd vervallen per 1 juli.
De WAB kan al een rol spelen bij contractverlengingen en de inzet van oproepkrachten.

Werknemers van 18 tot en met 22 jaar krijgen sinds 1 juli 2017 een hoger wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2019 wordt het wettelijk minimumjeugdloon nog een keer verhoogd, zodat de stijging stapsgewijs verloopt. Hieronder is de stapsgewijze stijging in het minimumjeugdloon te zien.

Leeftijd
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
Jeugdloon tot 1 juli 2017
45,5%
52,5%
61,5%
72,5%
85,0%
100%
Jeugdloon per 1 juli 2017 tot 1 juli 2019
47,5%
55,0%
70,0%
85,0%
100%
100%
Jeugdloon per 1 juli 2019
50,0%
60,0%
80,0%
100%
100%
100%

Grotere wetswijzigingen


Er liggen in 2020 nog diverse grotere wetswijzigingen in het verschiet voor werkgevers en hun werknemers:
De meeste maatregelen van de WAB treden per 1 januari 2020 in werking.
Per 1 januari veranderen de regels voor cao-vervangingen van de transitievergoeding.
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij
hebben betaald bij ontslag om langdurige ziekte.
Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op aanvullend geboorteverlof.
Mogelijk vertraagt per 1 januari 2020 de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd.
De verwachting is dat begin 2020 de webmodule klaar is waarmee organisaties een
opdrachtgeversverklaring kunnen aanvragen voor de samenwerking met zzp’ers.
Er ligt een plan om de regels voor de vrije ruimte en zakelijk fietsen per 2020 te wijzigen.
Verzekeraars introduceren per 2020 een MKB verzuim-ontzorgverzekering.

MKB Personeel houdt de wetswijzigingen nauwlettend in de gaten. Wil je weten wat er voor jouw organisatie veranderd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen jouw graag met in beeld brengen wat de wijzingen voor jouw organisatie betekent. En kunnen waar nodig ondersteunen en adviseren bij het toepassen van deze wetswijzigingen en andere personele vraagstukken.

28 juni 2019, Rendement