Wetsontwikkeling pensioenstelstel en loon

Binnen het nieuwe regeerakkoord zijn een aantal wetsvoorstellen rondom het pensioenstelsel en loon opgenomen. Deze voorstellen worden in dit nieuwsbericht weergegeven.

Een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie voor iedereen


In het nieuwe pensioenstelsel wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht voor alle regelingen. Nu is het vooral bij beschikbarepremieregelingen nog vaak zo dat werkgevers voor oudere werknemers een hogere premie betalen dan voor hun jongere collega’s. De pensioenpremie wordt dan dus voor elke deelnemer gelijk. Die gelijkheid wil niet zeggen dat het gaat om hetzelfde bedrag aan premie, maar wel om hetzelfde percentage van het loon of de pensioengrondslag.

Iedere werknemer een eigen individuele pensioenspot


Iedere werknemer bouwt straks zijn eigen pensioenpotje op: het persoonlijk pensioenvermogen. Daarmee verdwijnt de doorsneesystematiek waarbij de premie van jongeren deels wordt gebruikt voor het pensioenuitkering van ouderen. De invoering van het persoonlijk pensioenvermogen betekent niet dat gepensioneerden die langer leven dan gemiddeld, de laatste jaren van hun leven zonder pensioen komen te zitten. Een collectieve buffer zorgt er voor dat onvoorziene omstandigheden geen nadelige gevolgen hebben voor deelnemers.

In één keer een bedrag opnemen bij pensionering


In de nieuwe pensioenregels gaat worden beschreven dat werknemers bij pensionering straks in één keer een geldbedrag kunnen opnemen. Het gaat om een beperkt deel van het totale persoonlijk pensioenvermogen.  Deelnemers kunnen op hun pensioendatum dus niet hun hele persoonlijk pensioenvermogen in één keer laten uitbetalen. Ze moeten een aanzienlijk deel gebruiken om de rest van hun leven pensioen te ontvangen.

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%


Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen. Werken moet hierdoor meer gaan lonen. Voor AOW-gerechtigden blijven er wel drie schijven bestaan.

Verruiming heffingskortingen


Ook hier is het uitgangpunt dat werken moet lonen. Om dat voor zo veel mogelijk doelgroepen voor elkaar te krijgen, worden ook een aantal heffingskortingen verhoogd. Hierdoor hoeven werknemers over een groter deel van hun inkomen geen belasting te betalen.

(Rendement, 2017)