• home
  • Actueel
  • Wetsontwikkeling ontslag en de transitievergoeding

Wetsontwikkeling ontslag en de transitievergoeding

Binnen het nieuwe regeerakkoord zijn een aantal wetsvoorstellen rondom ontslag en de transitievergoeding opgenomen. Deze voorstellen worden in dit nieuwsbericht weergegeven.

Combinatie ontslaggronden weer mogelijk


Werkgevers moeten verschillende ontslaggronden weer met elkaar kunnen combineren. Er komt hiervoor een nieuwe ontslaggrond, de zogenoemde cumulatiegrond. Door deze ontslaggrond wordt het voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan. Wel kunnen werknemers bij ontslag via de rechter een extra vergoeding –  bovenop de transitievergoeding – meekrijgen. Deze vergoeding kan maximaal de helft van de transitievergoeding bedragen.

Compensatie transitievergoeding na ziekte gaat door


Binnen het voorstel wordt aangegeven dat werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een compensatie krijgen. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme premie gaat hiervoor omhoog. Naast de compensatieregeling wordt er een maatregel voorgesteld die de cao meer ruimte geeft om af te wijken van de wettelijke transitievergoeding

Direct na indiensttreding recht op transitievergoeding


Werknemers hoeven straks niet meer twee jaar in dienst te zijn om recht te hebben op de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding zal bij een korter dienstverband dan twee jaar wel minimaal zijn. Ook wijzigt de berekening van de transitievergoeding na het tiende dienstjaar: na het tiende dienstjaar blijft een werknemer een derde maandsalaris per gewerkt jaar ontvangen.

Transitievergoeding verlagen met scholingskosten


Investeren in de inzetbaarheid van werknemers wordt aantrekkelijker voor werkgevers. Zo krijgen ze meer opties om door de investeringskosten voor de inzetbaarheid, de transitievergoeding te verlagen. Op dit moment geldt voor de aftrek van scholingskosten nog dat het niet mag gaan om kennis en vaardigheden die de werknemer op een later moment nog heeft gebruikt in een functie bij de werkgever, ook al gaat het om een andere functie. Deze voorwaarde vervalt straks.

Ruimere overbruggingsregeling voor kleine werkgevers


Het wordt voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling van de transitievergoeding. Daarnaast zal er een compensatie voor de transitievergoeding komen voor situaties waarin een werkgever zijn bedrijf beëindigt omdat hij met pensioen gaat of ziek wordt. Hiervoor is een budget van € 100 miljoen beschikbaar.

(Rendement, 2017)