• home
  • Actueel
  • Wetsontwikkeling flexibele en buitenlandse arbeidskrachten

Wetsontwikkeling flexibele en buitenlandse arbeidskrachten

Binnen het nieuwe regeerakkoord zijn een aantal wetsvoorstellen rondom de flexibele en buitenlandse arbeidskrachten opgenomen. Deze voorstellen worden in dit nieuwsbericht weergegeven.

De wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet


De Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een nieuwe wet. De opvolger van de Wet DBA moet ZZP-ers en de partijen die met hen in zee gaan, de zekerheid geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Aan de andere kant moet schijnzelfstandigheid worden vermeden.

Regels voor payrolling op de schop


Payrolling mag voor een werkgever geen instrument zijn om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. De constructie moet weer gericht zijn op het oorspronkelijke doel: het ontzorgen van werkgevers. Een nieuw wetsvoorstel moet onder meer regelen dat de soepelere arbeidsrechtelijke regels voor uitzendkrachten niet gelden voor payrollwerknemers. Het moet er ook voor zorgen dat de payrollwerknemer het recht krijgt op dezelfde primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de inlener.

Maximale duur 30%-regeling verkort naar vijf jaar


De maximale duur van de 30%-regeling voor expats wordt verkort. Nu is de maximale duur nog acht jaar, per 2019 wordt dat vijf jaar. Werkgevers moeten die nieuwe termijn goed in de gaten houden. Als ze te lang een forfaitaire onbelaste vergoeding uitdelen aan een buitenlandse werknemer, kunnen ze een flinke naheffingsaanslag van de Belastingdienst tegemoetzien. Er is verder geen aanpassing van het aantal kilometers dat de werknemer voorafgaand aan de regeling buiten de Nederlandse grens moet wonen.

Tewerkstellingsvergunning voor drie jaar verleend


Een tewerkstellingsvergunning kan straks voor maximaal drie jaar worden verleend. Nu is de maximale geldigheidsduur nog één jaar.

Arbeidsmigrant EU pas na 26 weken recht op een WW-uitkering


Arbeidsmigranten uit andere landen van de EU die in Nederland aan de slag gaan, moeten straks voor een WW-uitkering minimaal 26 weken in Nederland gewerkt hebben. In de huidige situatie tellen gewerkte weken uit hun land van herkomst nog mee.

(Rendement, 2017)