• home
  • Actueel
  • Wat betekent de WAB voor werken met jonge werknemers?

Wat betekent de WAB voor werken met jonge werknemers?

Er zijn enkele specifieke regels voor jongeren opgesteld. De WAB kent algemene bepalingen die extra relevant zijn voor jonge werknemers.

Leeftijdscategorie


De wijzigingen hebben voor bepaalde leeftijdscategorie andere gevolgen. Zoals de verlaging van de transitievergoeding, die met name oudere werknemers betreft. Een belangrijke maatregel is het vervallen van de extra hoge vergoeding voor werknemers met een dienstverband van langer dan 10 jaar.  Voor jonge werknemers kunnen de wijzigingen in de transitievergoeding juist gunstig zijn: elke werknemer die 18 jaar of ouders is, heeft vanaf komend jaar in principe recht op de transitievergoeding bij onvrijwillige uitdiensttreding.

Voorwaarde gewijzigd


Het is niet langer een voorwaarde dat de werknemer minstens twee jaar in dienst moet zijn geweest. Bovendien wordt de transitievergoeding niet meer naar beneden afgerond op halve dienstjaren. Ook werknemers die al snel na indiensttreding weer ontslagen worden (en zich niet ernstig misdragen hebben), behoren dus een transitievergoeding te krijgen van hun werkgever. Dit betekent dat de werkgever ook een transitievergoeding moet betalen aan een werknemer die hij ontslaat tijdens zijn proeftijd of van wie hij het tijdelijke, kortdurende contract niet verlengt.

Wijzigingen voor ketenbepaling


Een WAB-regel die voor jonge werknemers minder positief kan zijn, is dat werkgevers hen vanaf 2020 weer 3 jaar op basis van meerdere tijdelijke contracten kunnen laten werken. Momenteel is de maximale duur van de ketenregeling 2 jaar.

Lage WW-premie voor bijbaantjes


Minder direct van invloed op de jonge werknemers zelf, maar wel belangrijk voor werkgevers, is dat er in het nieuwe systeem voor de WW-premie uitzonderingen zijn gemaakt voor jongeren. Werkgevers gaan een lage WW-premie (2,94%) betalen voor werknemers met een vast contract met een vaste arbeidsomvang en een hoge WW-premie (7,94%) voor werknemers met een flexibel contract. Werkgevers mogen echter ook de lage WW-premie betalen voor jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken (bijbaantjes dus). Daarnaast is de lage WW-premie van toepassing op leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Rendement, 6 december 2019