Voorkom werkstress na vakantie

De vakantieperiode zit er voor veel werknemers alweer op. Helaas is dit ook het moment dat het oude stressniveau van werknemers weer terugkomt. Als werkgever is het belangrijk dat je werknemers het werk langzaam op bouwen.

Ziek tijdens vrije dagen


3% van de werknemers wordt ziek in het begin van de vakantie of in het weekend. In de Arbeidstijdenwet en Vakantiewet zijn pauze- en rusttijden en vakantiedagen geregeld. Dit is bedoeld om te herstellen van de werkzaamheden, dit gaat zowel om korte als om langere onderbrekingen. Tijdens het werk negeren werknemers vaak de signalen die duiden op hoge arbeidsbelasting. Zodra de werknemer vrij is valt de werkdruk weg en is er ineens aandacht voor symptomen van stress, zoals vermoeidheid en pijn. Dit kan resulteren in ziekte.

Geleidelijke overgang werk en vakantie


Het advies is om niet van veel activiteit in totale inactiviteit te vervallen. Dit geldt ook andersom. Ziekmeldingen tijdens de eerste vakantiedagen zijn niet te voorkomen. Vakantie is bedoeld om uit te rusten en geen arbeid te verrichten. Daarom is het verstandiger om de overgang tussen werk en vakantie niet te groot te maken. Het is zaak om de werkzaamheden en de werkdruk na de vakantie geleidelijk op te bouwen. Een gezonde werkhouding met voldoende afwisseling van inspanning en ontspanning is belangrijk om niet meteen in het oude patroon te vallen.

Wil jij de werkstress verminderen voor jouw personeel? En voorkomen dat ze na een vakantie weer op het oude stressniveau komen.  Neem contact op met MKB Personeel wij denken graag mee in hoe wij dit in de praktijk kunnen brengen.

Rendement, 30 augustus 2019