• home
  • Actueel
  • Vakantie opnemen bij einde dienstverband weigeren?

Vakantie opnemen bij einde dienstverband weigeren?

Werknemers die hun dienstverband hebben opgezegd, willen vaak nog een aantal vakantiedagen opnemen voordat zij aan hun nieuwe baan beginnen. Dit zorgt echter wel voor een kortere periode die een werknemer werkzaam is en dat kan voor de werkgever problemen opleveren. Maar wat kun jij als werkgever in zo’n geval doen?

Regels opnemen vakantiedagen


Het opnemen van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband dient zich te houden aan dezelfde regels als tijden het dienstverband. Een werkgever moet een werknemer jaarlijks de kans bieden om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Toch mag de werkgever een vakantieverzoek onder omstandigheden weigeren. Hiervoor heeft hij ‘gewichtige redenen’ nodig. Die gewichtige redenen moet de werkgever binnen twee weken na het verzoek schriftelijk overbrengen aan de werknemer. Doet hij dit pas later, dan mag de werknemer zijn vakantiedagen op de verzochte manier opnemen.

Een voorbeeld van gewichtige reden is als de afwezigheid van de werknemer leidt tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als er net een grote opdracht is binnengekomen, de werknemer één maand opzegtermijn heeft en hiervan drie weken vakantie wil opnemen. Uiteraard speelt ook mee wie het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen.

Verplicht opnemen vakantiedagen


Als werkgever kan het zijn dat het je voorkeur heeft dat de werknemer zijn vakantiedagen opneemt, zodat jouw organisatie deze niet hoeft uit te betalen. Echter, kan de werkgever dit niet verlichten. Wel kan hij dit bij ontslag met wederzijds goedvinden meenemen in de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst.

Wat is voordeliger?


Op het eerste gezicht lijkt het fiscaal gezien voordeliger voor de werknemer om zijn vakantiedagen nog tijdens zijn dienstverband op te nemen. Dit omdat jouw organisatie dan de heffingskortingen moet toepassen en dit bij de uitbetaling in één keer aan het einde van het dienstverband niet aan de orde is. In praktijk maakt dit uiteindelijk niet zoveel uit omdat de juiste loonheffingskorting berekend zal worden in de afrekening in de inkomstenbelasting van de werknemer.

Uitstroom personeel


Wordt het contract van jouw medewerker niet verlengd of wil je dat een vaste medewerker de organisatie verlaat? Wij denken mee over het ontslag en verwerken dit administratief. Ook als er een transitievergoeding of outplacementtraject aan te pas komt. Daarnaast kunnen wij het exitgesprek voor onze rekening nemen. Neem contact met MKB personeel: info@mkb-personeel.nl

Rendement, 9 augustus 2019