Vacature eerst intern uitzetten?

Moet je als werkgever een vacature eerst intern uitzetten? Of je als organisatie verplicht bent om een vacature eerst intern uit te zetten, hangt af van wat er is afgesproken in de cao, het personeelsregelement of de sollicitatiecode van de organisatie.

Voordelen intern uitzetten vacature


Het kan veel voordelen hebben om een vacature eerst intern uit te zetten voordat de externe werving start. De werkgever bevordert de mobiliteit en biedt de werknemers loopbaanperspectieven. Daarnaast bespaart een geschikte interne kandidaat veel tijd en externe wervingskosten. Toch kunnen interne sollicitaties ook een gevoelig zijn. Als de werkgever een interne sollicitant afwijst, kan dit ook voor problemen zorgen. Daarnaast kan een interne sollicitatieprocedure het proces soms ook onnodig vertragen.

Verplicht om intern uit te zetten?


De werkgever is niet altijd verplicht om een vacature eerst intern uit te zetten. Dit moet alleen als deze regel is opgenomen in de cao, het personeelsreglement of een eventuele sollicitatiecode die de organisatie hanteert. Is hier niets over afgesproken? Dan is er de optie dat de ondernemingsraad (OR) een voorstel indient om de sollicitatieprocedure te wijzigen. De ondernemingsraad heeft ook instemmingsrecht over het aanstellingsbeleid. Maar deze instemming heeft geen betrekking op individuele sollicitaties, maar wel op de algemene sollicitatieprocedure die een organisatie hanteert.

Vertrouwelijk behandelen interne sollicitatie


Het is van belang dat de werkgever vertrouwelijk met gegevens omgaat. Dit is ook het geval als een werkgever een interne sollicitant afwijst. Als werkgever wil je dat de werknemer gemotiveerd blijft om zich in te zetten voor de organisatie. Hiervoor doet de werkgever er ook goed aan altijd een zogenaamd nazorggesprek te houden met de interne sollicitant. In dit gesprek kan de werkgever bespreken welke mogelijkheden de organisatie wél aan de werknemer kan bieden. Hierbij kun je denken aan opleidingstraject, waarbij de werknemers de kans krijgt om aan zijn ontwikkelpunten te werken, zodat hij de volgende keer misschien wel door de sollicitatieprocedure heen komt. Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat interne sollicitaties geheim blijven door op neutraal terrein af te spreken. Op die manier wordt gezichtsverlies van de sollicitant bij collega’s voorkomen.

Rendement, 27 december 2019