• home
  • Actueel
  • Tropisch warm: maatregelen nodig om gezond door te werken
Vakbond FNV gaat bouwplaatsen in Friesland bezoeken om voorlichting te geven over werken tijdens een hittegolf. Het is deze week nog warmer dan de afgelopen periode en daarom deelt de bond zonnebrandcrème en flesjes water uit. Er is geen wettelijke temperatuur waarboven je niet meer mag werken. Wel zijn er indicaties over hoe werkgevers en werknemers hittestress kunnen voorblijven.

Om de hittegolf zo goed mogelijk door te komen, adviseert de FNV om zoveel mogelijk in de schaduw te werken en de werkplek af te schermen voor de zon.

Werkgevers moeten werken draaglijk maken
Werkgevers kunnen veel doen om het werk veilig, verantwoord en dragelijk te maken en te houden. Ze kunnen bijvoorbeeld een tropenrooster invoeren waarmee de werkdag al om 05.30 uur begint. Extra pauzes op een koele plaats, extra water en koele dranken helpen ook.

Belangrijk is ook om zwaar werk uit te stellen en werknemers de mogelijkheid te geven om extra af te koelen.  Apparaten die veel warmte afgeven moeten zoveel mogelijk worden uitgezet, terwijl extra ventilatoren verkoeling kunnen geven.

Werknemers moeten nadenken over zonbescherming
De FNV adviseert werknemers om zoveel mogelijk in de schaduw te werken en de werkplek af te schermen voor de zon. Het dragen van koelvesten, koelpetten met nekflap en een zonnebril wordt aangeraden. Tussen 12.00 en 15.00 uur moet de zon helemaal worden vermeden.

Verder adviseert de FNV mensen die buiten werken om zich iedere 2 uur in te smeren met een zonnebrandcrème, minimaal factor 20. Als een werknemer tijdens het werk duizelig of misselijk wordt of hoofdpijn krijgt, meteen de koelte opzoeken!

Wanneer is het te warm op het werk?
Het is deze week zeer zonnig en zelfs tropisch  warm. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Deze regels liggen niet vast in de wet en zijn dus geen officiële grenswaarden, meldt het Arboportaal van het ministerie van SZW.

Wanneer is het te warm op het werk?
*In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.
*Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en moeten maatregelen worden overwogen.
*Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C.
*Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C, maar dan moet er wel een duidelijk voelbare luchtstroom zijn. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
*Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C, mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.

Echter zijn er meer factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben, maar ook:

*de relatieve luchtvochtigheid,
*de luchtsnelheid,
*de warmtestraling,
*de kleding en
*de fysieke inspanning.

Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder makkelijk ons zweet verdampt, waardoor de koelende werking van het verdampen tekortschiet. Maar ook de mate van inspanning is bepalend. Zo zal iemand met een zittend beroep het minder snel warm krijgen dan iemand die zware lichamelijke arbeid verricht.