Strenger toezicht op RI&E

Beschikt jouw organisatie over een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak? Uit het onderzoek Arbobalans 2018 uitgevoerd door de TNO is gebleken dat minder dan de helft van de organisaties beschikt over een Risico-inventarisatie & - evaluatie. Vandaar dat de arbeidsinspectie strenger gaat op treden wanneer een bedrijf niet aan deze Arbo verplichting voldoet.

RI&E als verbeterinstrument


Je kunt de RI&E inzetten als instrument om de arbeidsomstandigheden in je organisatie continu te verbeteren. Goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn belangrijk. Toch is gebleken dat bedrijven vaak druk zijn met de bedrijfsdoelen. Maar niet voldoen aan de verplichting om een RI&E op te stellen en actueel te houden, inclusief plan van aanpak. Werkomstandigheden die het werk van je medewerkers optimaal ondersteunen. Dat is de basis voor succes. Door hier regelmatig aandacht aan te geven voorkom je onnodige risico’s. De risico-inventarisatie en – evaluatie helpt je hierbij. De RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen het bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Waarom voldoen aan de RI&E?


Meer en structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden is belangrijk. Daarnaast mag de inspectie direct een boete opleggen als ze constateren dat een RI&E en/of plan van aanpak ontbreekt. De boetes zijn ook omhoog gegaan van maximaal €3.000 naar €4.500 voor het ontbreken van een RI&E en van maximaal €750 naar €3.000 voor de afwezigheid van een plan van aanpak.

Ondersteunen bij het opstellen van een RI&E


MKB-Personeel kan organisaties ondersteunen bij het opstellen van een RI&E. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s en het opstellen prioriteiten, mede afhankelijk van waar een organisatie zelf aan wil werken. Het is belangrijk om je RI&E actueel te houden.

Wil je meer informatie over hoe je RI&E kunt inzetten als verbeterinstrument?
Neem dan contact op met MKB-Personeel: info@mkb-personeel.nl

 Arbounie, 2 april 2019