Scholingssubsidie voor mkb’ers

Vanaf 2 maart 2020 kunnen mkb’ers subsidie aanvragen op basis van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven.

Aandacht voor leren


Aandacht voor leren is in het mkb minder vanzelfsprekend dan in grote organisaties. Terwijl de ontwikkeling van werknemers in kleine en middelgrote organisaties ook belangrijk is. Het kabinet wil dit stimuleren met de SLIM-subsidie. Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor de kosten van een aantal specifiek omschreven initiatieven op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn loopbaan- en ontwikkeladviezen aan werknemers, het aanbieden van praktijkleerplaatsen en de ontwikkeling van een methode die de leercultuur bevordert.

Forse subsidiebedragen voor leerprojecten in mkb


De SLIM-regeling kent meerdere doelgroepen en aanvraagtijdvakken. Het eerste aanvraagtijdvak start al snel: op 2 maart (12.00 uur). Het loopt door tot 31 maart (17.00 uur). Dit tijdvak geldt voor individuele mkb’ers. In deze doelgroep wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine organisaties (minder dan 50 werknemers, maximaal € 10 miljoen jaaromzet) en middelgrote organisaties (minder dan 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen jaaromzet). Een kleine organisatie krijgt 80% van de subsidiabele kosten vergoed, middelgrote organisaties 60%.
Het maximale subsidiebedrag is € 24.999, behalve voor landbouwbedrijven. Voor hen is € 20.000 het maximum. En ook goed om te weten: er geldt een subsidieplafond. Bij overschrijding volgt voor de subsidie een loting. De werkgever moet de subsidie vóór de start van het ontwikkelingsinitiatief aanvragen, maar ontvangt de eventuele subsidie pas na afronding van de activiteit.

SLIM-regeling vraagt de nodige voorbereidingstijd


Er gelden veel voorwaarden – bijvoorbeeld voor de aan te leveren gegevens, de duur van een initiatief en het type kosten waarvoor subsidie mogelijk is – dus een mkb’er moet zich goed inlezen. Een organisatie kan hiervoor terecht bij Uitvoering Van Beleid SZW, die de SLIM-regeling uitvoert.

Rendement, 31 januari 2020