Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Was als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Of als iemand uitvalt door te zwaar werk? Met een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak worden al deze risico’s op een rij gezet. Dat een RI&E belangrijk is blijkt wel uit het feit dat de overheid via de Arbowet deze verplicht heeft gesteld voor alle ondernemers met personeel.

De Arbowet


De Arbowet schrijft regels voor die de organisatie moet uitvoeren. Een onderdeel hiervan is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Ook voor organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Actueel houden


Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden. Hierbij kun je denken aan de uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

MKB Personeel kan organisaties ondersteunen bij het opstellen van een RI&E. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s en het opstellen van prioriteiten, mede afhankelijk van waar een organisatie zelf aan wil werken. Het is belangrijk om je RI&E actueel te houden. De arbeidsinspectie treed steeds strenger op indien een bedrijf niet aan deze Arbo verplichting voldoet. Wil jij ondersteuning bij het opstellen van een RI&E, neem dan contact op met MKB Personeel. Wij brengen graag de risico’s in kaart en een plan van aanpak.

RIE, 2 augustus 2019