• home
  • Actueel
  • Ouderschapsverlof kan mee naar de nieuwe werkgever!
Een werknemer die van baan wisselt, mag een resterend deel van zijn ouderschapsverlof meenemen. De nieuwe werkgever kan daarvoor om een verklaring van de oude werkgever over het verlof verzoeken.

De Wet arbeid en zorg (WAZO) biedt een werknemer de kans om bij zijn werkgever een verzoek in te dienen voor ouderschapsverlof. De werkgever moet het verlof accepteren, maar na overleg kan hij de spreiding van het verlof wel wijzigen als hij hiervoor ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ heeft. Als het ouderschapsverlof is begonnen en de werknemer krijgt een andere baan, mag hij/zij het resterende deel van het verlof meenemen naar de nieuwe werkgever.

Verklaring van oude werkgever over verlofuren
Om vast te stellen op hoeveel verlofuren de werknemer nog recht heeft, kan de nieuwe werkgever verzoeken om een verklaring van de oude werkgever over het aantal resterende verlofuren. De werknemer vraagt deze verklaring aan. De vorige werkgever heeft een wettelijke plicht om aan de aanvraag te voldoen. Dit komt overeen met de wettelijke plicht voor het afgeven van een verklaring over niet-opgenomen vakantiedagen. De verklaring is vormvrij: een eenvoudige e-mail volstaat al.

Andere verlofspreiding vanwege inwerktraject
De werknemer kan sinds de wijziging van de WAZO in 2015 direct na indiensttreding van het verlof gebruikmaken. Als hij/zij dit wil, behoort hij/zij dit tijdig te melden aan de nieuwe werkgever. Net als de vorige werkgever mag de nieuwe werkgever nog wel wat vinden van de wijze van opname.
Door bijvoorbeeld een noodzakelijke deelname aan een inwerkprogramma, kan het wenselijk zijn dat de werknemer het ouderschapsverlof op een andere manier opneemt dan hij/zij heeft verzocht.

Geen resterend verlof van buitenlandse werkgever
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de werknemer van een buitenlandse werkgever komt en van een buitenlandse ouderschapsverlofregeling gebruik heeft gemaakt. In dat geval heeft het verlof bij de oude (buitenlandse) werkgever geen invloed op het ouderschapsverlof (tool) bij de nieuwe (Nederlandse) werkgever. De buitenlandse verlofuren gaan niet van het Nederlandse verlofuren af.