Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim

Er zijn nieuwe afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Benieuwd wat er voor jouw bedrijf veranderd? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover. Lees hier meer over wat dit precies inhoudt.

Wettelijke verplichting


Als werkgever ben je wettelijk verplicht tot doorbetaling van het loon van zieke werknemers tot maximaal twee jaar. De werkgever betaalt daarbij het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar minimaal 70 procent loon, waarbij dat minder mag zijn dan het minimumloon. Tijdens de twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor diens re-integratie.

Plichten zware last


De loondoorbetalingsplicht en de re-integratieplicht bij langdurige ziekte worden door kleine werkgevers als een zware last ervaren. Het belemmert bedrijven zelf om mensen vast aan te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties kwamen eind vorig jaar tot afspraken om de last te verlichten.

Nieuwe afspraken


Per 1 januari 2010 is er een mkb-verzuim-ontzorgverzekering. Dit is een verzekering voor het financiële risico van werkgevers en hulp bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast komt er vanaf 2021 een tegemoetkoming van in totaal 450 miljoen euro voor de kosten van loondoorbetaling. Het gaat hier om de zogeheten premieheffingkorting op de Aof-premie. Het is de bedoeling dat de werkgevers deze bonus gebruiken voor de ontzorgverzekering.

Overige afspraken


Per 1 januari 2021 is het medisch advies van de bedrijfsarts bepalend bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Tevens wordt het proces van loondoorbetaling transparanter. Hierbij moet het voor kleine werkgevers duidelijker worden waarop UWV hen beoordeelt bij de re-integratie. Ook krijgen werkgevers meer mogelijkheden bij het ‘tweede spoor’. Het tweede spoor gaat om zieke werknemers die niet teruggaan naar hun oude werkplek, maar bij een andere werkgever gaan werken.

Casemanager


Wanneer één van je medewerkers langdurig ziek is, volg je de verplichte stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit stappenplan stimuleert dat iedereen er alles aan doet om herstel te bevorderen en verzuim te beperken. Eén van deze stappen is het aanstellen van een casemanager. De casemanager is de persoon die zorgt dat iedereen doet wat hij moet doen als zich ziekteverzuim voordoet. Het is aan te raden om altijd met een externe casemanager te werken bij lang verzuim. De casemanager heeft dagelijks met verzuim te maken en kent alle regels, wetten en procedures. MKB-Personeel vervult de casemanager rol van procesmanager en zorgt ervoor dat het plan juist wordt uitgevoerd. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op via: info@mkb-personeel.nl

26 april 2019, PWnet