• home
  • Actueel
  • Minder ziekteverzuim? De leidinggevende helpt (en wij ook)!

Minder ziekteverzuim? De leidinggevende helpt (en wij ook)!

Heeft jouw organisatie een hoog percentage aan ziekteverzuim? Dan spelen de leidinggevenden mogelijk een te kleine rol bij de begeleiding en de preventie van het verzuim.

Steeds meer werknemers verzuimen (langdurig) vanwege een hoge werkdruk. Hoge werkdruk kan namelijk leiden tot een burn-out. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om een veilige omgeving voor werknemers te creëren. Een omgeving waarin werknemers het gesprek met hun leidinggevende aan willen en durven gaan over werkdruk. Dat lukt alleen als de leidinggevende vertrouwen heeft en vertrouwen toont in de werknemer.

Kennis en competenties nodig


Een vertrouwensband alleen is niet genoeg om verzuim te voorkomen. Een tweede stap voor een leidinggevende is het opdoen van kennis om zijn rol goed te kunnen invullen:

  • Kennis van het begrip (duurzame) inzetbaarheid. Dit houdt in dat de leidinggevende begrijpt wat de oorzaak kan zijn van verzuim en weet wat de signalen zijn van stress.
  • Kennis van het organisatiebeleid over inzetbaarheid. Door op de hoogte te zijn van het interne beleid, de interne mogelijkheden voor preventie en de interne verzuimcijfers, kan een leidinggevende snel schakelen als het minder goed gaat met een werknemer.
  • Kennis van communicatievaardigheden. Om proactief te kunnen handelen en verzuim te voorkomen, moet een leidinggevende met werknemers kunnen praten. Hij moet feedback kunnen geven, kunnen luisteren en werknemers motiveren. Dit is ook nodig voor het opbouwen van een vertrouwensband.

Waar kan MKB-Personeel jou bij helpen?


MKB-Personeel kan ervoor zorgen dat bij jouw organisatie, leidinggevenden (of jij als werkgever) de juiste rol aannemen bij het ziekteverzuim van werknemers. MKB-Personeel geeft tips over het opbouwen van de benodigde vertrouwensband en zorgt voor de kennis, die een leidinggevende nodig heeft om op de juiste manier te kunnen handelen. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de te ontwikkelen vaardigheden.

Hebben wij jouw interesse gewekt? Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.