Meer mensen aan het werk helpen en houden

Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voor gezinnen met kinderen komt extra financiële steun in de vorm van het kindgebonden budget. En in het algemeen gaan Nederlanders meer overhouden van iedere euro die binnenkomt. Daarmee wil het kabinet het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken.

Nederlandse economie


De Nederlandse economie draait nog steeds goed en hoewel de werkloosheid iets stijgt, is de werkgelegenheid hoger dan ooit. Daardoor liggen er kansen om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra te ondersteunen. Het kabinet maakt voor 2020-2021 in totaal 53 miljoen euro extra vrij om de arbeidsmarkt inclusiever te maken en mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een baan.

Wijzigingen voor HR


Er zijn diverse wijzigingen op het gebied van HR bekend gemaakt door het kabinet op Prinsjesdag. Hieronder zijn deze kort toegelicht.

Koopkracht gaat iets omhoog
Gemiddeld gaan huishoudens er 2,1 procent op vooruit. Dit komt deels door de stijging van de lonen en deels door belastingverlaging, zoals de overgang naar een tweeschijvenstelsel. Verder gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting omhoog.

Gezinnen met kinderen
Gezinnen met kinderen krijgen een extra steun in de rug. Het kindgebonden budget stijgt in 2020 mee met de inflatie, ondanks een eerder besluit dit niet te doen.

Vijf weken extra geboorteverlof
Partners krijgen vanaf 1 juli 202 na de geboorte van een kind vijf weken extra geboorteverlof, op te nemen in de eerste zes maanden na de bevalling.

Verbeteringen kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst werkt aan verbeteringen, zodat ouders niet ineens meer enorme bedragen moeten terugbetalen. Het is de bedoeling dat de verbeteringen in 2020 worden gerealiseerd, zodat ze bij de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag over 2020 merkbaar zijn.

Invoering Wet arbeidsmarkt in Balans
De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt op 1 januari 202 ingevoerd en daarmee wijzigt onder andere het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op transitievergoeding.

Lig jij wakker van de gevolgen van de komende Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor jouw organisatie? Met praktische vragen over dit onderwerp kun je terecht bij MKB Personeel. Download alvast onze brochure voor meer informatie.

MKB Personeel, 27 september 2019