• home
  • Actueel
  • Meer keuzes rondom pensioen door nieuw wetsvoorstel

Meer keuzes rondom pensioen door nieuw wetsvoorstel

De wereld van wet- en regelgeving verandert snel en continu. Om als ondernemer up-to-date te blijven, is kennis over wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht onmisbaar. MKB-Personeel deelt graag de nieuwste ontwikkelingen. Zoals de wijzigingen die staan in het conceptwetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.  Dit gaat over de mogelijkheid om een deel van het pensioen ineens op te nemen en gunstigere fiscale regels voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) en bovenwettelijk verlof.

Pensioenakkoord


Minister Koolmees van SZW heeft een nieuw conceptwetsvoorstel omtrent de wijzingen rondom Bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend. In het pensioenakkoord zijn er afspraken gemaakt rondom deze onderwerpen. Een aantal maatregelen zijn samengevoegd in het wetsvoorstel. Het doel is om het wetsvoorstel per 2021 in werking te laten treden.

Bedrag ineens


Een pensioendeelnemer krijgt onder voorwaarden de kans om op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van de waarde van zijn opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen als bedrag ineens op te nemen. Er geldt geen verplicht bestedingsdoel. De pensioendeelnemer kan het bedrag bijvoorbeeld uitgeven aan reizen, extra zorg, een verbouwing of de aflossing van schulden. De optie voor een bedrag ineens gaat ook gelden voor bevroren pensioen in eigen beheer, nettopensioen, nettolijfrente en oudedagsvoorzieningen in de zogeheten derde pijler van het pensioenstelsel.

RVU


Een werkgever kan straks in de 3 jaar vóór de AOW-leeftijd van een werknemer een bedrag meegeven dat na vermindering van de loonheffing gelijk is aan de netto AOW-uitkering, zonder dat hij hiervoor de RVU-heffing moet betalen. Dat geeft werknemers die niet kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd de kans om eerder met pensioen te gaan. Cao-partijen kunnen hiervoor afspraken maken. Het jaarlijkse bedrag dat van de RVU-heffing is vrijgesteld, bedraagt € 21.200 (bedrag 2020). De versoepeling van de regels voor de pseudo-eindheffing voor vervroegd uittreden geldt voor een periode van 5 jaar en vervalt per 1 januari 2026.

Verlofsparen


De grens voor het fiscaal gefaciliteerd opsparen van extra bovenwettelijk ‘vakantieverlof en compensatieverlof’ gaat van 50 naar 100 weken. Deze extra bovenwettelijke vakantiedagen (zonder verplichting om die op korte termijn op te nemen) kunnen in cao’s of individuele arbeidscontracten als compensatie van zwaar werk worden afgesproken. Aanspraken op dit vakantieverlof rekent een werkgever niet tot het loon, voor zover de aanspraken aan het einde van een kalenderjaar in totaal niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode van 100 weken. Werknemers kunnen de vakantie-uren opsparen voor bijvoorbeeld het volgen van scholing, een sabbatical of om eerder (gedeeltelijk) met pensioen te gaan.

MKB-Personeel zet de belangrijkste wet- en regelgeving voor jou op een rij en past deze toe binnen jouw organisatie. Wij geven advies en passen dit toe binnen jouw organisatie.

Rendement, 29 november 2019