Medewerkerstevredenheidsonderzoek doen?

Als leidinggevende heb je er belang bij te weten wat er onder jouw mensen leeft. Niemand zal dit ontkennen. Toch wordt er in de meeste bedrijven en organisaties geen of veel te weinig medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan.

Meerwaarde van een medewerkerstevredenheidsonderzoek


Het doen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft veel nieuwe inzichten. Als leidinggevende krijg je een objectief inzicht in:
-
Hoe de werkdruk wordt ervaren,
-
Of de medewerker zich herkent in de werkzaamheden die hij/zij verricht,
-
Hoe de arbeidsomstandigheden worden beleefd,
-
Hoe het personeel aankijkt tegen en denkt over de manier van leidinggeven
-
Hoe wordt gedacht over collega’s en werksfeer,
-
Of er voldoende ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden zijn,
-
Of de beloning en de waardering goed is,
-
En weet de medewerker écht wat de doelen zijn van het bedrijf?

Het is belangrijk om de resultaten van het onderzoek goed uit te werken. MKB Personeel neemt voor diverse klanten tevredenheidsonderzoeken af. Dit gebeurd via enquêtes, waarbij de medewerkers anoniem hun antwoorden kunnen geven op een moment dat het ze uitkomt. Er wordt samen met de leidinggevende van het bedrijf gekeken welke onderwerpen belangrijk zijn, deze komen terug in de enquête. Voor elke organisatie wordt een enquête op maat gemaakt.

Argumenten


Wat wij vaak horen is dat organisaties zeggen: “Wij kennen ons werknemers”. Maar de leidinggevende die de uitgaging durft aan te gaan, zich kwetsbaar durft op te stellen en medewerkers de kans geeft om hun mening te geven en vervolgens aan de slag met de uitkomsten. Die investeert in zijn mensen en bedrijf. Het levert waardevolle inzichten op wat zich uitbetaald. Zoals in een lager ziekteverzuim en betere prestaties.

In kaart brengen


Door je medewerkers vragen te stellen kom je er achter waar de knelpunten liggen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek zorgt ervoor dat er een objectief beeld wordt gecreëerd  van verbeterpunten. Het geeft een beeld op het potentieel en de capaciteiten die er mogelijk zijn binnen het bedrijf. Het is efficiënter en effectiever als je structureel weet wat er onder de medewerkers leeft en hun mening te weten komt.

Resultaat


Door een medewerkerstevredenheidsonderzoek af te nemen worden de verschillen en verbeterpunten duidelijk. Door de aangedragen en breed gedragen onderwerpen te verbeteren, neemt de medewerkerstevredenheid toe. Hiermee laat je zien dat je oprecht naar je medewerkers luistert. Zo werk je aan een betere bedrijfsvoering met als eindresultaat een beter bedrijfsresultaat.

MKB- Personeel
MKB-Personeel voert ook medewerkertevredenheidsonderzoeken uit. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek richt zich op de tevredenheid van medewerkers. De tevredenheid wordt niet alleen bepaald door het organisatieklimaat zoals de samenwerking, de werkinhoud en de collega’s. Een belangrijk startpunt is wat medewerkers drijft. Zoekt een werknemer zekerheid of uitdaging, een balans tussen werk en privé, een leuke werkinhoud of fijne collega’s? De mate waarin dit aangetroffen wordt is bepalend voor de tevredenheid, betrokkenheid en uiteindelijk ook voor de loyaliteit.

De opbouw van de vragenlijst en het analyseren van de resultaten voor de totale organisatie en op doelgroepniveau zorgt dat doelgericht de organisatiekwaliteit naar een hoger niveau getild wordt.

Ons doel is dat je daadwerkelijk handvaten krijgt om samen met jouw medewerkers de organisatie te gaan verbeteren.

Neem voor meer informatie contact met ons op: info@mkb-personeel.nl of 0345-727400.