Laaggeletterdheid op de werkvloer

Tel mee met Taal stelt subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kunt u subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. De subsidie kan ingezet worden voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast hebben zij vaak ook moeite met digitale vaardigheden. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met:
-
Formulieren invullen
-
Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer
-
Voorlezen aan (klein)kinderen
-
Pinnen en digitaal betalen
-
Werken met de computer, solliciteren
-
Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg

“Elke dag met lood in je schoenen naar je werk. Bang om rapporten te moeten schrijven.”

Gevolgen van laaggeletterdheid


Schaamte, onbegrip en voor dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van anderen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen.

Bedrijf biedt werknemers taalles aan


De 55-jarige kraanmachinist kan niet lezen of schrijven. Thuis doet zijn vrouw al het papier- en computerwerk. Appen? Dat kan hij ook niet, zegt hij eerlijk. Tot het moment dat personeelszaken aan gaf dat werknemers zich konden aanmelden voor een cursus Nederland. Dat was eigenlijk bedoeld voor de buitenlandse jongens, maar ook de machinist geeft zich op. Hij schaamt zich voor niemand. Dat was vroeger wel anders, toen kon hij nog wel eens kwaad worden als iemand hem vroeg een formulier in te vullen.

Hij weet dat er veel meer mensen zijn – ook binnen het bedrijf – die moeite hebben met taal. ‘Zij durven zo’n cursus niet te doen, ze schamen zich. Dat is het ergste. Maar waarom zou je je schamen? Het is juist goed als bedrijven dit aanbieden. Je maakt je bedrijf hier sterker door en geeft medewerkers meer zelfvertrouwen.’

Als werkgever kun je de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Kijk voor meer informatie op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.