Inzet van strategische personeelsplanning

Er is al enige tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid overtreft het aanbod, waardoor er weinig werkloosheid is en een personeelstekort. Dit is geen ideale situatie voor werkgevers, omdat het steeds moeilijker wordt om geschikt talent te vinden. Maar hoe kan de inzet van strategische personeelsplanning helpen in een krappe arbeidsmarkt?

In een krappe arbeidsmarkt wordt er vaak voornamelijk gericht op het snel vervullen van openstaande vacatures. Juist dan kun je veel hebben aan strategische personeelsplanning, door gebruik te maken van je huidige medewerkers.

Medewerkers behouden


Stel medewerkers in staat hun talenten optimaal te benutten op de juiste plek in de organisatie. Dit zorgt ervoor dat vacatures minder extern dienen ingevuld te worden en medewerkers worden breder inzetbaar.

Vasthouden aan medewerkers


Wees als werkgever niet bang om medewerkers die minder goed functioneren vast te houden. Dit gebeurt vaak enkel uit angst dat je geen vervanging voor ze zult vinden of vanwege ‘goed werkgeverschap ‘.

Maak vacatures toekomstgericht


Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de huidige personeelsbehoefte van de organisatie, maar juist om vooruit te kijken. De vraag die gesteld dient te worden is: “Aan welke competenties hebben we de komende jaren behoeften, gezien onze organisatiestrategie?” Dit moet goed in kaart gebracht worden.

Verbeter de doorstroom en uitstroom


Het is belangrijk om goed te kijken naar de doorstroom en uitstroom. Waar nodig is kan deze verbeterd wordt. Bijvoorbeeld door overschotten op de ene afdeling te krijgen op andere afdelingen om de tekorten aan te vullen. MKB Personeel heeft de expertise en kan hierbij ondersteunen.

Wees herkenbaar


Het is belangrijk om je te profileren als aantrekkelijke werkgever. Hierbij is van belang om je niet anders voor te doen dan dat je bent. Wees je bewust van wat de eigen medewerkers waarderen aan de organisatie.

Strategische personeelsplanning helpt organisaties om anders aan te kijken tegen vrijgekomen functies en het potentieel binnen de organisatie. Houd rekening met de toekomst. Neem vrijblijvend contact op met MKB Personeel voor meer informatie over strategische personeelsplanning.

Visma, 4 oktober 2019