• home
  • Actueel
  • Ik wil een uitzendkracht in dienst nemen, wat nu?

Ik wil een uitzendkracht in dienst nemen, wat nu?

Mijn uitzendkracht bevalt zo goed – ik wil hem/haar in dienst nemen. Maar waar moet je precies op letten?

De wet schrijft voor dat je als werkgever met een werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan kunt gaan in 24 maanden. Hierna ben je als werkgever verplicht afscheid te nemen of een vast contract aan te bieden. Dit heet de ketenregeling. In de meeste gevallen wordt de keten doorbroken op het moment dat een werknemer van werkgever wisselt.

Stel, je hebt sinds een jaar een uitzendkracht op de werkvloer over wie je zeer tevreden bent. Als beloning bied je hem of haar een contract voor bepaalde tijd aan. Je gaat er wellicht vanuit dat je de ketenregeling hiermee doorbreekt en je opnieuw drie tijdelijke contracten binnen twee jaar kunt aanbieden.

Maar klopt dat wel?

In een situatie als bovenstaande zul je vaak worden gezien als ‘opvolgend werkgever’. Je moet dan rekening houden met de contracten die de vorige werkgever (in bovenstaande het uitzendbureau) heeft uitgedeeld. Is die vorige werkgever al twee tijdelijke contracten aangegaan? En ben jij opvolgend werkgever? Dan kun jij nog maar één tijdelijk contract met de werknemer overeenkomen. De grens van drie tijdelijke contracten wordt daarmee bereikt.

Wanneer ben je ‘opvolgend werkgever’?

Dat is te bepalen aan de hand van de volgende criteria:
  • Er is sprake van twee verschillende werkgevers.
  • De functie van de werknemer bij de nieuwe werkgever blijft min of meer hetzelfde.
  • Het initiatief van overgang van de ene naar de andere werkgever moet uitgegaan zijn van de (oude) werkgever

Vaak is er ook sprake van een overgang van werkzaamheden, klanten en activiteiten van de ene naar de andere werkgever. Ook dan ben je opvolgend werkgever.

Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht is dit een actueel thema dat steeds vaker onderwerp is van gerechtelijke procedures. Het is dan ook raadzaam om bij een beoogde nieuwe werknemer na te gaan of je als werkgever wellicht te maken hebt met opvolging en de bijbehorende consequenties. Dit voorkomt de problemen met het arbeidscontract of (de hoogte van) de ontslagvergoeding. Doe dit door de hierboven genoemde criteria voor jezelf te beantwoorden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, kun je ook contact met ons opnemen.MKB-Servicedesk