HR-trends 2020

In 2020 blijft de arbeidsmarkt krap en organisaties richten zich op werknemers vasthouden en innoveren. MKB Personeel combineert de belangen van de organisatie met die van de medewerkers. Want de medewerkers zijn essentieel voor het succes van de organisatie.

Arbeidsmarkt blijft krap


Naar verwachting blijft de economie in 2020 nog een beetje groeien, maar de vaart is er wel uit. Volgens de economische voorspellers zal de werkloosheid niet verder dalen. Maar de arbeidsmarkt blijft toch krap. De komende jaren zijn er te weinig mensen om het vertrek van de babyboomers op te vangen. We zullen moeten wennen aan de personeelstekorten. De tekorten aan personeel zullen de komende jaren leiden tot een lagere, economische groei.

Werknemers vasthouden en innoveren


Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. De veranderingen zijn groot: tijdelijk werk wordt minder aantrekkelijk, het wordt iets makkelijker om vast personeel te ontslaan, werknemers hebben direct recht op een transitievergoeding. De blijvende krapte op de arbeidsmarkt en de WAB zijn voor werkgevers aanleiding om niet alleen te kijken hoe ze werknemers kunnen vasthouden, maar vooral ook wie ze langdurig aan zich willen binden. In sectoren waar de personeelskrapte niet kan worden opgelost (onder meer zorg en onderwijs), zullen werkgevers zoeken naar manieren om de productiviteit te verhogen. Innovatie is noodzakelijk.

Om medewerkers te behouden, zullen werkgevers zuinig moeten omgaan met hun werknemers. Bedrijven die niet in staat blijken om de werkdruk te begrenzen, krijgen snel de rekening: hoog ziekteverzuim èn het vertrek van medewerkers die bij een krappe arbeidsmarkt zo een andere baan hebben. Steeds meer werknemers willen werken bij organisaties die impact hebben op de maatschappij.

MKB Personeel ondersteunt organisaties op het gebied van personeelszaken. Wij ontzorgen MKB ondernemers door te ondersteunen en adviseren bij personele vraagstukken. Wanneer mogen we vol enthousiasme aan de slag voor jouw organisatie?

Personeelsnet, 3 januari 2020