Altijd bereikbaar zijn leidt tot werkstress

In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. Dit heeft ook gevolgen voor de werkgever, omdat werknemers zich ziek melden door werkdruk en werkstress. De kosten voor werkgevers lopen op tot 2,8 miljard euro per jaar. Het altijd maar bereikbaar zijn is een factor die het verzuim steeds verder op drijft.

Kosten werkgever lopen op


Meer dan een derde (35%) van het werk gerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Bijna de helft van de werknemers (45%) vindt dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress. Er worden door werkgevers al maatregelen genomen, maar nog altijd niet genoeg.

De kosten voor werkgevers lopen op door het ziek melden van werknemers door werkdruk en werkstress. Het doorbetalen van lonen tijdens ziekte alleen al bedraagt 2,8 miljard euro. De oorzaak is voornamelijk dat meer mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten.

Teveel informatie


Drie op de tien werknemers krijgt zo veel informatie voorgeschoteld, dat zij die niet meer kunnen verwerken. Bijna de helft (47%) van de werknemers is buiten werktijd beschikbaar. Daarbij maakt 60% gebruik van computers of smartphones voor communicatie. Dit zorgt voor extra werkstress. Bij werknemers die slechts af en toe de smartphone gebruiken is het 22%. Wat daarnaast ook opvallend is dat meer dan de helft van de werknemers, namelijk 51% die informatie-overload ervaren verzuimt door stress.

Werkgerelateerde verzuimredenen


Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen een rol bij werkstress en beïnvloeden elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress.

Verzuim door werkstress voorkomen


Als iemand gemotiveerd en met plezier werkt, haalt iemand energie uit zijn werk. Ervaart de werknemer werkstress dan neemt de kans op verzuim toe door controleverlies en een gebrek aan energiebronnen. Om werkstress te voorkomen richten werkgevers en werknemers zich voornamelijk op het verminderen van de werkdruk, door bijvoorbeeld het aantal taken te verlagen. Om stress op het werk te verminderen, is het van belang dat de werknemer energiebronnen benut.

Energiebronnen


Energiebronnen zijn de fysieke, psychologische, sociale en organisatorische factoren in het werk die helpen om te gaan met de werkeisen. Onder energiebronnen vallen bijvoorbeeld carrièremogelijkheden en feedback, steun van collega’s en leidinggevenden en participatie in besluitvorming.

Persoonlijke hulpbronnen


Persoonlijke hulpbronnen zijn eigenschappen van werknemers die de weerbaarheid en het vermogen om de omgeving op een succesvolle manier te beïnvloeden weerspiegelen. Voorbeelden zijn waargenomen eigen competentie en emotionele stabiliteit. Persoonlijke hulpbronnen maken het behalen van werkdoelen mogelijk en dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling.

Preventie van verzuim door werkstress


Sturen op vergroten van verschillende energiebronnen en het beperken van verschillende stressoren werkt om werkstress te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld het belang van een gezonde werk-privébalans uitdragen door bijvoorbeeld te communiceren dat het werk zo veel mogelijk in de afgesproken uren moet worden gedaan. En vraag actief hoe het gaat met je werknemers.

Personeelsnet, 22 november 2019