Helpdesk personeelszaken 24/7

MKB-Personeel hanteert geen negen-tot-vijf mentaliteit. U kunt te allen tijde, ook als dat buiten kantooruren is, een beroep doen op MKB-Personeel. Beschikbaarheid, meedenken en betrokkenheid vinden we belangrijke voorwaarden voor een prettige samenwerking. Uitgangspunt is een investering in een langdurige relatie waarbij u centraal staat!

Het 24/7 bereikbaar zijn maakt het mogelijk dat bij urgente vraagstukken, dezelfde dag nog naar een passende oplossing kan worden gezocht. De hoge mate van flexibiliteit die hiermee gepaard gaat, laat zien dat MKB-Personeel altijd zal proberen de klant centraal te stellen: ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat.