Gevolgen van burn-out werken nog lang na!

Burn-out is een toenemende oorzaak van ziekteverzuim. Ruim 14% van de werknemers meldt zich ziek vanwege burn-out verschijnselen.

Werknemers die uitvallen door een burn-out, zitten gemiddeld langer dan een jaar thuis. Als zij na langdurig ziekteverzuim weer aan de slag gaan, werken de gevolgen van de burn-out nog lang na.

Steun van werkgevers aan werknemers die te maken hebben met een hoge werkdruk vermindert het risico op een burn-out aanzienlijk. Het wordt dan ook als taak van werkgevers gezien om de gezondheid van hun werknemers te bewaken. Mocht een werknemer toch met een burn-out thuiszitten, dan kun je onderstaande do’s en don’ts onthouden:

Do’s:
  • Werknemers serieus nemen
  • Uw eigen rol onder ogen zien
  • Terugkeer vergemakkelijken
  • Energie steken in het herstelproces

Don’ts:
  • Vragen hoelang het nog gaat duren
  • Wekenlang niets laten horen
  • Denken dat iedereen is zoals jij zelf bent