Functioneringsverslag ondertekenen?

Veel leidinggevende houden de komende tijd functioneringsgesprekken. Vaak leidt dat tot een functioneringsverslag, dat de werknemer ondertekent. De werknemers kan die ondertekening echter ook weigeren. Benieuwd naar wat de regels hierover zijn? Lees er meer over in dit artikel.

Wat als het functioneringsverslag niet wordt ondertekend?


Het niet ondertekenen van het functioneringsverslag is mogelijk. Indien er tijdens het functioneringsgesprek blijkt dat de leidinggevende en de werknemer het op bepaalde punten oneens zijn dient dit op de juiste wijze te worden omschreven. Als in het gespreksverslag op onjuiste wijze dit wordt omschreven, dan is de werknemer vrij om het verslag niet te ondertekenen. Het gevolg hiervan is niet dat het verslag geen (juridische) waarde meer heeft. Het is het prettigst voor de werkgever als de werknemer schriftelijk erkent het eens te zijn met de bewoordingen uit het functioneringsverslag.

Oplossing voor het functioneringsverslag


Het is aan de werkgever om te vragen wat hij kan doen om een akkoord te ontvangen van de werknemer. Een oplossing kan zijn door in het verslag de standpunten van de werknemer beter te verwoorden. Indien het niet mogelijk is om de werknemer met aanpassingen te overtuigen, dan kan de werknemer het verslag ‘voor gezien’ of ‘onder protest’ ondertekenen. Door in het gespreksverslag vast te leggen waarom hij niet akkoord gaat blijft het bruikbaar. Dit kan gebruikt worden voor verbetering van de samenwerking.

Geen druk uitoefenen


In het kader van goed werkgeverschap, zorgt de werkgever er voor dat de arbeidsrelatie niet wordt verstoord. De werkgever moet de werknemer niet onder druk zetten om het verslag te ondertekenen. Als een werknemer ook weigert om een voor gezien, geen akkoord te tekenen dan benoemt de werkgever in het dossier de reden hiervan.

Bezwaar tegen functioneringsverslag


Het is voor de werknemer mogelijk om met een officiële brief bewaar aan te tekenen tegen het functioneringsverslag. Dit bezwaar wordt door de werkgever toegevoegd aan het personeelsdossier. Tekent de werknemer geen bezwaar aan, dan werkt dit mogelijk bij een latere rechtszaak in zijn nadeel. De rechter kan oordelen dat het ontbreken van een bezwaar is op te vatten als een instemming met de inhoud van het verslag.

Vragen over functioneren en beoordelen? Neem dan contact op. Wij helpen je graag.