• home
  • Actueel
  • Een ziekmelding bij een ontslagaanvraag kan zorgen voor een opzegverbod

Een ziekmelding bij een ontslagaanvraag kan zorgen voor een opzegverbod

Werkgevers die een ontslagaanvraag indienen, moeten goed nadenken over de bijhorende communicatie met de werknemer. Hoort een werknemer al vroeg over de ontslagaanvraag, dan kan hij dwars gaan liggen door zich ziek te melden.

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen moet de werkgever een ontslagaanvraag indienen bij UWV. Als er een opzegverbod geldt, bijvoorbeeld omdat de werknemer ziek is (maar niet langer dan twee jaar), is de aanvraag niet toegestaan. Als een werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend bij UWV, zal het uitvoeringsinstituut geen rekening houden met het opzegverbod.

Dag wachten met communicatie werknemer over ontslagaanvraag


Uit recente rechtspraak en toelichtingen op de wet blijkt dat een werknemer die zich ziek meldt op dezelfde dag als waarop UWV het ontslagverzoek heeft ontvangen nog wél onder het opzegverbod valt. De kantonrechter zal niet tot een ander oordeel komen. De werkgever kan daarom beter nadat UWV het ontslagverzoek heeft ontvangen nog een dag wachten voordat hij de werknemer informeert over de aanvraag. Een ziektemelding staat de ontslagaanvraag dan niet meer in de weg. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat zo’n laat bericht tot onvrede onder het personeel kan leiden.

Geen opzegverbod bij kortdurende ziekmelding


Overigens geldt dat als de verwachting is dat op korte termijn de arbeidsongeschiktheid ten einde komt, het opzegverbod niet van toepassing is. Korte termijn is in dit geval binnen vier weken na de dag waarop UWV beslist over de ontslagaanvraag van de werkgever. Een werkgever kan hiervoor bij de ontslagaanvraag een verklaring van de bedrijfsarts aan UWV voorleggen.

(Rendement, 2017)