• home
  • Actueel
  • De week van de RI&E: Hoe veilig en gezond werkt jouw organisatie?
Wat is een risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) heeft als doel om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren, zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Het (laten) uitvoeren van een RI&E is tevens verplicht vanuit de wetgeving.
Een RI&E is voor vrijwel iedere organisatie verplicht. Behalve wanneer je ZZP’er bent en daarbij geen gebruik maakt van hulpkrachten, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers etc. Zodra je als bedrijf meer dan 1 werknemer in dienst hebt of, zoals de wet beschrijft, ‘gezag voert over werknemers, is een RI&E verplicht.

Hoe gaat het uitvoeren van een RI&E in zijn werk?
In de meeste gevallen wordt een RI&E uitgevoerd onder begeleiding van een adviseur. De adviseur gaat samen met de organisatie aan de slag. Het doel van de RI&E is om de risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen en vanuit daar worden er actie punten opgesteld. In een Plan van Aanpak worden deze actiepunten vastgelegd.

Vanuit de overheid is in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbo-regeling vastgelegd welke bescherming werkgevers op het gebied van gezondheid en veiligheid dienen te bieden aan werknemers. Om de verplichtingen die vanuit de wet zijn vastgelegd te kunnen naleven is het belangrijk dat je als bedrijf een arbobeleid voert. Daardoor worden de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk beperkt. Een risico-inventarisatie en evaluatie is een verplicht onderdeel dat in het Arbobeleid dient te worden opgenomen.

Een arbobeleid omvat onder andere de volgende onderdelen:
Een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Arbodienst of bedrijfsarts
Preventiemedewerker
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Voorlichting
Arbodeskundige

De voordelen van een RI&E
Het uitvoeren van een RI&E heeft een heleboel voordelen voor uw organisatie:
Voldoen aan de wettelijke richtlijnen
Inzicht in gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen de organisatie
Aan de hand van een Plan van Aanpak kan er direct actie ondernomen worden
Minder ziekteverzuim en ongevallen, leidt tot kostenbesparing
Een relatief lage investering in vergelijking met het riskeren van boetes van Inspectie SZW

Meer informatie over een RI&E of het toepassen hiervan? Neem dan contact met ons op.