De WAB komt eraan!

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is om de verschillen tussen vast en flexwerk kleiner te maken en het geven van vaste aanstellingen eenvoudiger maken.

De onderstaande onderwerpen zijn vastgelegd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans:
  • De verruimde ketenregeling
  • Oproepcontracten
  • Payrollconsturcties
  • Ontslagrecht versoepeling
  • Eerder aanspraak op tranisitievergoeding
  • Transitievergoeding verlaagd voor dienstverbanden > 10 jaar
  • Nieuwe compenstatie (transitievergoeding) bij bedrijfsbeëindiging
  • Afschaffing sectorindeling Premie WW, WGA en ZW

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Download onze brochure voor meer informatie.

Ben jij benieuwd wat de WAB voor jouw organisatie betekent? Wij komen graag langs om een toelichting te geven en de gevolgen van de WAB te bespreken.

MKB Personeel, 23 augustus 2019