• home
  • Actueel
  • De vader van het kind langer recht op geboorteverlof
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor langer verlof na de geboorte van een kind ontvangen. Ze streven er naar om per 1 januari 2019 het kraamverlof te vervangen door het nieuwe geboorteverlof.

Het wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) introduceert een ‘nieuwe’ verlofvorm:

het (aanvullend) geboorteverlof.


Deze komt in de plaats van het huidige kraamverlof. De werknemer van wie de partner is bevallen, krijgt recht op een verlof van eenmaal de arbeidsduur per week, met 100% loondoorbetaling.

Na de opname van dit verlof kan de werknemer in het half jaar na de bevalling ook nog een aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullende geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week van de werknemer. Hij ontvangt dan van UWV een uitkering van 70% van zijn dagloon, tot 70% van het maximumdagloon. Daarnaast breidt de WIEG het adoptie- en pleegzorgverlof uit naar zes weken.