• home
  • Actueel
  • Beschouw HR-uitbesteding als een partnership

Beschouw HR-uitbesteding als een partnership

Om uitbesteding duurzaam succesvol te maken, is een juiste balans nodig tussen de klant-leverancier relatie en het partnership dat je met elkaar aangaat. Een volwassen uitbestedingsrelatie is als een goed huwelijk: je kiest voor een partner met wie het klikt en die je vertrouwt. Er wordt samengewerkt op basis van vertrouwen en gezamenlijke belangen zijn het uitgangspunt.

De uitbestedingspartner gedraagt zich in de dienstverlening als jouw eigen HR-organisatie en niet als leverancier.  Desalniettemin blijft het een partnership waarin contractuele afspraken zijn overeengekomen. Als klant betaal je immers voor de geleverde diensten en wil je value-for-money.

Samengevat kan HR-uitbesteding worden gezien als een duurzame relatie waarin beide partijen zich committeren en zich voornemen om samen succes te bereiken.

(Raet, 2017)